İş Kazası Bildirim Süresi

335

İş kazası bildirim süresi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre belirlenmektedir. İlgili Kanunlara göre iş kazası oluş tarihinden itibaren sonraki günden başlamak üzere en geç 3 iş günü içerisinde elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na, derhal kolluk kuvvetlerine bildirilmelidir.

İş kazasının Sosyal Güvenlik Kurumu ve kolluk kuvvetlerine yukarıda belirtilen Kanuni süreler içerisinde bildirilmemesi durumunda idari para cezası uygulanmaktadır. Uygulanacak idari para cezası tutarları ve iş kazası bildirim süresinin hesaplanması konusunda detayları https://www.ssksor.com/is-kazasi-bildirmeme-cezasi/ sayfamızda bulabilirsiniz.

Sitemize abone olarak en yeni bilgilere ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

Yorumlar kapalı.