Stajyer Maaşı Ne Kadar Oldu 2020

0 1.539

Stajyer maaşı 2020 ne kadar olacağı, ne zaman ödendiği gibi konular staj yapan öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Staj maaşı asgari ücretin net tutarı üzerinden hesap edilmekte ve asgari ücret artışına bağlı olarak artmaktadır.

2020’de staj maaşlarının ne kadar olduğu ve 01 Ocak 2020 tarihinden sonra ne olacağı  araştırılmaya başlandı. Bu yazımızda lise stajı ne zaman bitiyor, geriye dönük staj ücreti üniversite öğrencilerine yatacak mı sorularının cevabı ile  güncel maaş tutarları ile staj maaşları konusunda bilgi bulabilirsiniz.

Stajyer öğrencilere ücret ödemek zorunlu mu ?

Meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilere stajyer öğrenci ücreti ödenmesi zorunludur. Maaşı ödenmeyenler işverenini önce okuluna sonuç alınmaz ise bağlı Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayet edebilir. Bazı istisnai bölümler haricinde üniversite öğrencileri ise zorunlu maaş kapsamında değildir.

2020 Stajyer devlet katkısı devam ediyor mu ?

Stajyer öğrenci çalıştıran işletmelere devlet desteği 2020’de devam ediyor.

  • Stajyer devlet desteğinden yararlanabilmek için staj yapılan işyerinin staj ücretini öğrencinin banka hesabına her ayın 10’na kadar yatırması ve dekontla birlikte okul müdürlüğüne başvuru yapması gerekmektedir.
  • Destekten yararlanmak için ayın 25’ine kadar meslek lisesi staj ücretlerinin ödendiğine dair dekontla başvuru yapılması zorunludur.
  • Destek tutarı işyerindeki çalışan sayısına göre belirlenmektedir. Eğer işyerinde çalışan sayısı 20 üzerinde ise ödenen maaşın 1/3’ü, 20’den az ise 2/3’ü devlet desteği olarak işverene ödenmekte.
  • Not: Koronavirüs nedeni ile özel sektör işverenlerine verilen devlet desteği ödenmemektedir. 

Stajyer maaşı ne zaman yatar 2020

Meslek liseleri ile sağlık meslek liselerinde öğrenim gören ve zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerden kamuda maaş alanlara her ayın 15-20’si arasında maaşları anlaşmalı banka hesaplarına gönderilmektedir. Maaş hesaplaması için ayın 14’ü beklendiğinden hesaplanıp ödenene kadar 2-3 gün geçmekte ve dolayısıyla ayın 20’sini bulabilmekte.

Özel sektörde staj görenlerde maaşların işverenleri tarafından ay bittikten sonra en geç diğer ayın 10’una kadar hesaba aktarılması gerekiyor. Özel sektör işverenlerine staj desteği de verildiğinden ayın 10’una kadar maaşları ödemeleri ve ayın 20’sine kadar da okula başvuru yapmaları şarttır.

2020 stajyer maaşı hesaplaması nasıl yapılır ?

Lisede öğrenim gören ve zorunlu staja tabi tutulan öğrencilere ödenmesi gereken en düşük maaş tutarı net asgari ücretin asgari geçim indirimi hariç %30’udur. Ödenmesi gereken en düşük maaş işyerinde çalışan diğer kişilerin sayısına bakılmaksızın bu şekildedir ve bu tutardan az ödenemez.

Stajyer maaşı ne kadar 2020

Yukarıdaki staj ücreti hesaplamasına göre 01 Ocak 2020-31 Aralık 2020 tarihleri arasında stajyerlere ödenmesi gereken en düşük net stajer maaşları tutarı 631,19 liradır.

Lise stajyer maaşı 2020

Tüm sağlık liseleri ve diğer meslek liselerinde zorunlu staja tabi tutulan öğrencilere ödenmesi gereken net maaş asgari ücretin %30’undan az olamamakta. Bu durumda 2020’de tüm lise öğrencilerine ödenecek net staj maaşı 631,19 TL’ den az olmayacaktır.

Sağlık meslek lisesi staj parası 2020

Sağlık lisesi öğrencileri zorunlu staj ve meslek lisesi staj maaşı ödenmesi kapsamındadır. Maaş hesaplaması ve ödenecek en düşük maaş tutarı yukarıda hesaplandığı gibidir. Dolayısıyla ödenecek en düşük staj maaşı tutarı 31 Aralık 2020 tarihine kadar 631,19 lira olacaktır.

Üniversite stajyer maaşı 2020

Üniversite öğrencileri bazı istisnai bölümler dışında üniversite stajyer ücreti kapsamında değildir. İşletmenin politikasına göre değişkenlik gösterse de genel olarak üniversitede öğrenim görürken staj görenlere üniversite staj maaşı ödenmemekte. Üniversite öğrencisi stajyer maaşı ödeme kapsamında olanlara da ödenen ortalama maaş tutarı aşağıda verilen tutara yakın olmaktadır.

Üniversite staj ücreti ne zaman yatar ?

Eğer staj yapılan yer maaş ödüyorsa ve kamuya ait bir işyeri ise genel olarak  ödemeler her ayın 15-20’si arası yapılır. Özel sektöre ait bir işyeri ise belirlenmiş bir tarih yoktur. Ay bittikten sonra hesaplama yapıldığından özel sektör işverenleri genelde ayın 10’undan sonra maaş ödemesi yaparlar.

Üniversite zorunlu staj ücreti 2020

Yukarıda da belirttiğimiz üzere bazı istisnai bölümler hariç olmak üzere üniversitede öğrenim gören öğrencilere stajyer ücretleri ödenmesi zorunlu değildir. Zorunlu maaş kapsamındakilere ödenen üni stajyer maaşı da 2020 yılı için 631,19 TL olmaktadır.

Meslek lisesi staj ne zaman bitiyor 2020

Normal şartlarda okulun kapanış tarihinden önceki haftaya kadar devam eder. Ancak sınavlara hazırlık ve son hafta olması nedeni ile genelde okullarda son hafta staj olmaması ve öğrencilerin son hafta izinli olması kararı alınır. Ancak normalde okulun kapanış tarihi staj bitiş tarihidir.

Tatillerde staj parası kesilir mi ?

15 tatil, resmi tatil ya da bayram tatillerinde stajyerlerin maaşı kesilmez ve tam olarak ödenir. Stajyer öğrenci mazeret izni almadıysa, rapor v.s. gibi nedenlerle devamsızlık yapmadıysa tatil olsa bile maaşlar tam olarak ve eksiksiz ödenir.

Koronavirüs tatili stajyer maaşı

Malumunuz son olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar  uzaktan eğitim yolu ile eğitimlerine devam etmekte. Zorunlu stajını Kamu’da devam ettirenler için maaşların ödenmesine devam edilmekte. Özel sektörde korona sürecinde devlet desteği kesildiğinden özelde stajını yapanlar için maaşlar konusunda karar işverenlere bırakılmış durumda. Yani isteyen ödeyebilmekte çalıştıran işverene kalmış bir durum.

Staj maaşları yatacak mı ?

Covid-19 pandemisi nedeni ile Okullar 2020/Mart ayından itibaren uzaktan eğitime geçmiş ve yüzyüze eğitime ara verilmişti. Bu süreçte Kamu Kurumları stajyer ücretini tam olarak ödemişti. Ancak özel sektörde stajyer öğrenci maaşı devlet desteği ödemeleri pandemiden dolayı kesildiğinden okullara ara verilmesi ile birlikte lise staj ücretini çoğu özel sektör işvereni ödemedi. Asıl soru ise korona stajyer maaşı ödemesine yeni dönemde engel teşkil edecek mi ?

2020 – 2021 dönemi için stajyer maaşları yatacak mı ?

Kamu Kurumlarında zorunlu stajını gören öğrencilere stajer ücretinin tam olarak ödenmeye devam edilmesini bekliyoruz. Ancak özel sektörde lise staj parasının devlet desteği kaldırıldığından ödenmesi zor görünmekte. Özel sektörde sağlık meslek lisesi staj ücreti ile diğer meslek lisesi öğrencilerinin maaşların ödenip ödenmemesi konusunda inisiyatif işverenlerine bırakılmış durumda.

2021’de stajyer maaşları ne kadar olacak ?

01 Ocak 2021 tarihinden itibaren stajyer öğrenci ücretleri asgari ücrete gelecek olan zamla birlikte artacak. 2021 asgari ücretin açıklanmasından sonra 2021 ‘de zorunlu stajda maaş ödemesi tutarlarını sayfamızda bulabilirsiniz.

Stajyer maaşları hakkındaki tüm sorularınızı aşağıdaki yorum bölümünden sorabilirsiniz. 

Sitemize abone olarak en yeni bilgilere ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.