İş Güvenliği Uzmanı Maaşları Ne Kadar 2021

0 1.076

İş güvenliği uzmanı maaşları hakkında tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı, bir iş yeri veya çalışma alanında ortaya çıkan kimyasal, biyolojik ve fiziksel faktörlerle oluşan yaralanma ve hastalıkları engellemek için çözüm üretmekle sorumlu kişilerdir. Gerekli prosedürleri yerine getirerek, çalışanların kaza riskini en aza indirmeyi hedeflerler.

İş güvenliği uzmanı maaşları incelendiğinde İş Güvenliği Uzmanının tercihine göre değişmekle birlikte; Türkiye’de tüm meslek gruplarında olduğu gibi, bu meslek grubunun da maaşlarını asgari ücret belirlemektedir. Yani İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olan kişiler en az 2825,90 TL kazanmaktadır. Bunları ayrı ayrı değerlendirmek gerekirse;

 • C sınıfı İş Güvenliği Uzman maaşları 3000-3500 arasında değişmektedir.
 • B sınıfı İş Güvenliği Uzman maaşları 3500-6000 arası değişmektedir.
 • A sınıfı İş Güvenliği Uzman maaşları ise 9000 TL ve üzeridir.

İş güvenliği uzmanlık maaşları bunlarla sınırlı kalmamakla birlikte; ortalama maaşlar bu şekildedir. İş Güvenliği Uzmanları bir firmayla sınırlı kalmayarak, farklı firmalarla da çalıştığında bu ücretlerde artış olur. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı alanında çalışan kişilerin kariyerlerinde ilerleme oldukça, çalıştıkları pozisyonda ve aldıkları ücretlerde mutlak değişiklik olacaktır.

Kamuda Çalışan İş Güvenliği Uzmanı Maaşları 2021

Kamuya bağlı çalışma alanlarında, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulunması zorunludur. Birçok kamu kurumu bu hizmeti dışarıdan almaktadır. Fakat son zamanlarda kamuya sözleşmeli olarak veya KPSS ile uzman alımları yapılabilmektedir. Kamuda çalışan iş güvenliği uzmanı maaşları, kamu sektörlerine göre değişkenlik gösterse de 5000 TL ile 5.500 TL arası maaş almaktadır.

2 Yıllık Önlisans Mezunu İş Güvenliği Uzman Maaşları 2021

Üniversitelerin meslek yüksekokullarında açılan İş Sağlığı ve Güvenliği önlisans eğitimi, çalışma alanlarına kalifiye eleman yetiştirilmek için açılmıştır. 2 yıllık İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden mezun olan kişiler C sınıfı grubunda uzman olarak çalışabilmektedir. 2 yıllık önlisans mezunu İş sağlığı ve güvenliği uzmanı maaşları 2021 yılı verilerine göre, özel sektörde ortalama 3000 TL ile 3.500 TL maaş almaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği nedir ?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlığının hayatımıza girişi 20/06/2013 senesinde resmi gazetede yayınlanmış olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ile olmuştur. Gün geçtikçe önem kazanan bir sektör olan iş sağlığı ve güvenliği, birçok iş alanına hitap etmektedir. Bu meslek grubu, çalışma alanının fazlalığı nedeniyle, istihdam olanağı yüksek olan bir meslek grubu haline gelmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı kimdir ?

Bu meslek grubunda çalışan kişiler; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla görevlendirilmiş kişilerdir. İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, iş güvenliği uzmanlık belgesi olan, bu alanda çalışmak için gerekli eğitime ve yeterliliğe sahip olan kişilerdir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Görevleri nelerdir ?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanları iş yeri ve çalışma alanlarında, çalışanları her türlü risk ve tehditten korumak için birtakım prosedürler geliştirirler.

 • İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, çalışanları içerisinde tehlike oluşturabilecek, iş malzemelerinden ve çalışma yöntemlerinden korumaya yönelikler önlem alırlar.
 • Çalışma ortamının, güvenlik ve yasal standartlarını göz önüne alarak iş yeri ortamını ve kullanılan iş malzemelerini inceler.
 • İş sağlığı ve güvenliği uzmanı, çalışan kişilerin, sağlık durumlarını ve çalışma performansını etkileyebilecek havalandırma, aydınlatma gibi koşulların iyileştirmesini düzünler.
 • İşletme ve iş alanın kamu sağlığı yönergelerine uygunluğunu ölçmek için tesislere denetleme yaparlar.
 • Çoğunlukla mühendislerle birlikte çalışarak, tehlike oluşturabilecek ekipman ve materyallerin değişimi ve düzenlenmesi konusunda birlikte hareket ederler.
 • İş sağlığı ve güvenliği uzmanı, oluşabilecek herhangi bir tehlikeli durum için, acil durum yönergesi hazırlamalıdır.
 • Oluşan kazaların sebeplerini tespit edip, bu kazaların nasıl önleneceği alanında çalışma yapmalıdır.
 • Bu meslek grubunun İş olanakları ise birincil sanayi, kırsal güvenlik, imalat, madencilik ve sağlık endüstrisi gibi alanlardır.

Kimler iş güvenliği uzmanı olabilir ?

 • Üniversitelerin, iş sağlığı ve güvenliği bölümlerinde, lisans veya önlisans programında eğitim alan kişiler.
 • Fizik, biyoloji, kimya gibi bölümlerden mezun olmuş öğretmenler.
 • Teknik alandaki meslek öğretmenleri.
 • Mühendislik veya mimarlık fakültelerinde eğitim almış kişiler.
 • Çalışma Bakanlığı’na bağlı olan ve çalışma koşullarını inceleyen müfettişler.
 • Bakanlık aracılığıyla oluşturulmuş eğitimleri bitiren ve daha sonra ÖSYM tarafından yapılan iş sağlığı ve güvenliği sınavında başarılı olan kişiler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak için gerekli şartları yerine getirdiğinde, İş Güvenliği Uzmanı unvanını alabilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Sınavı

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak isteyen kişiler, ÇSGB tarafından hazırlanmış olan sınavlara tabidir. Adaylar, ÖSYM aracılığı ile yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık sınavına girmek zorundadır. Sınavdan önce bakanlığın onayladığı kurslarda eğitim alınmalıdır. Bu sınavdan istenilen puanı alan kişiler, yapılan başvuruların ardından uzman olarak göreve başlayacaktır. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlık sınavı, ÖSYM tarafından her sene 2 defa olacak şekilde yapılmaktadır. 2021 oranlarına göre İş sağlığı ve güvenliği uzmanlık sınavı için belirlenen ücret ise 250 TL’dir. Sınavlar saat 10:15’de başlayıp, 75 dakika boyunca da cevaplama süresi olmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanları nerelerde çalışır ?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, bakanlığın belirlemiş olduğu yerlerde çalışan kişilerin olduğu her alanda çalışabilir. Çalışma alanlarını değiştirecek en önemli faktör ise sertifikalarının dereceleridir. A, B ve C olarak 3’e ayrılan sertifikalar, çalışma alanının tehlikesine göre değişmektedir. A sınıfı sertifikaya sahip kişiler, yüksek tehlikeli alanlarda çalışır. Bu alanlar şöyledir; Maden işletmeleri, Krom ve bakır üretim yerleri, taş ocakları, tabakhaneler, bina inşaatı ve yıkım alanları, demiryolu yapımı vb.

B sınıfı sertifikaya sahip kişiler ise az tehlikeli alanlarda çalışırlar. Bu iş alanları şunlardır; Tarımsal üretim yapan yerler, iplik imalatı ve dokuma fabrikaları, ahşap mobilya üretim alanları, mezbahalar, bakır ve alüminyum eşya üretimi yapan imalathaneler, matbaa ve baskı üretimi, montaj işleri vb.

C sınıfı uzmanlık sertifikasına sahip olan kişiler tehlikeli olmayan (az tehlikeli)  işyerlerinde çalışabilir. Bu işler ise şu şekildedir; Yayınevi ve gazeteler, giysi ve ayakkabı toptancıları, ihracat ve ithalat yapan yerler, bankalar, büyük mağazalar, hazır gıda ve ambalaj imalatı vb. sayılabilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Sertifikası

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olabilmek için, üniversite ve meslek yüksekokullarının; iş sağlığı ve güvenlik, mimarlık, mühendislik, kimya, biyoloji gibi bölümlerinden eğitim almak gerekmektedir. Bunların dışında iş sağlığı ve güvenliği uzmanlık sertifikası için; A, B ve C olarak sınıflandırılmış sertifika programlarından gerekli şartları yerine getiren kişiler sahip olabilir. Sertifikadan yararlanarak, uzman olarak çalışılabilir. Eğitim süresince iş sağlığı ve güvenliği sertifikasını alacak kişiler, A, B ve C sınıflandırmasına uygun eğitimler almaktadır. Eğitimler sınıflandırma derecesine göre,teorik ve pratik olarak farklı şekillerde verilir. Her bir sınıflandırma için farklı sınavlar uygulanmaktadır.

A Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Sertifikası: A sınıfı sertifikasını alan kişiler, tüm tehlikeli iş alanlarında, çalışma hakkına sahiptirler. A sınıfında çalışan uzmanlar, en fazla güvenlik gerektiren alanlarda görev almaktadır. A sınıfı uzmanlık sertifikasına sahip olmak için, minimum 4 yıl B sınıfı uzmanı olarak görev almak ve bunu belgelerle göstermek gerekmektedir. 5 yıl boyunca A sınıfında görev alan uzmanlar, 5 yıl sonunda eğitim kurumlarında eğitmen olarak çalışabilirler. A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ücretlerini yüksek tutarda alırlar. Başlangıç ücretleri çoğunlukla 5 bin ve 9 bin TL arasıdır. çalışanlar meslekte ilerledikçe ve tecrübe kazandıkça maaşları bu miktarların üzerine çıkabilmektedir.

B Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Sertifikası: B sınıfı sertifikasına sahip olan kişiler, az tehlikeli ve tehlikeli iş alanlarında çalışabilirler. B sınıfı sertifikasını almak isteyen kişilerin, 3 yıl C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak çalışmış veya üniversitelerin yüksek lisans programını bitirmeleri gerekmektedir. B sınıfı sertifikaya sahip olan uzmanlar, 3 bin TL ile 5 bin TL arasından maaş almaktadır. Kazanılan ücretler, çalışanların tecrübe ve deneyimlerine göre artmaktadır.

C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Sertifikası: İş güvenliği eğitimi alıp ve başarılı olan kişiler, C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği sertifikasını alabilirler. C sınıfı, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığında başlangıç seviyesi sayılır. C sınıfı sertifikasına sahip olan kişiler, tehlikeli olmayan veya az tehlikeli olan çalışma alanlarında görev alabilirler.  C sınıfı sertifikası olan uzmanlar, 2.320 TL’den başlayan asgari ücretten başlayarak 3500 TL’ye kadar maaş almaktadır. Asgari ücret ile işe başlayan uzmanlar, tecrübe edindikçe daha fazla maaş alabilirler.

İş Güvenliği Uzmanı Sertifika Ücreti  ne kadar ?

Eğitimlerden sonra sınavı geçen kişilerin yapacağı son adım belge almaktır. Belge almak için, eğitim alınan kurum üzerinden başvuru yapılmalıdır.

İş Güvenliği Uzmanı Sertifika Ücreti her sene değişmekle birlikte 2021 yılı itibariyle ödenmesi gereken miktar 2021 yılı itibariyle, 650 TL’dir. Bu ücret, T.C Ziraat Bankası Kurumsal Tahsilat hesabına yatırılmalıdır.

İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Saatleri 2021

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının çalışma şartları, aldıkları sertifika ve görev yaptıkları firmalara göre farklılık göstermektedir.  İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Saatleri tehlike sınıfına göre değişmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği çalışanlarının görev süreleri şu şekildedir;

 • Az tehlikeli çalışma alanlarında bulunan uzmanlar, çalışan kişi başına 1 ayda en az 10 dakika.
 • Tehlikeli çalışma alanlarında bulunan uzmanlar, çalışan kişi başına 1 ayda en az 20 dakika.
 • Çok tehlikeli çalışma alanlarında bulunan uzmanlar, çalışan kişi başına 1 ayda en az 40 dakika’dır.

İş güvenliği uzmanı maaşları hakkındaki sorularınızı yorum kısmından sorabilirsiniz. 

Sitemize abone olarak en yeni bilgilere ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.