Sağlık Ocağı, Hastane Muayene Ücreti 2021

0 39.931

Sağlık ocağı muayene ücreti  ve tüm devlet hastaneleri ile özel hastane muayene ücreti sigortalılık durumuna ve tedavi görülen sağlık hizmet sunucusuna göre farklılık göstermekte. Sigortası olan ya da olmayan, sağlık güvencesi olan ya da olmayanların hastane, sağlık ocağı, özel hastane v.s. gitmeden önce merak ettikleri husus muayene ücreti ile diğer masrafların ne kadar olacağı.

Bu yazımızda 2021 hastane muayene ücretinin ne kadar olduğu ve diğer tüm işlemlerde alınacak ücretler konusunda bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca sağlık ocağı muayene ücreti ne kadar, sigortalı ve ya sigortasız ücretler hakkında ayrıntıları bulabilirsiniz.

Muayene katılım payı 2021

Muayene katılım payı her bir muayene, tedavi v.s. için devlete ödemeniz ve adından da anlaşılacağı üzere sizin payınıza düşen ödemedir.Poliklinik muayene ücreti çalışanlardan ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden eczaneler tarafından tahsil edilirken emeklilerin ve bakmakla sorumlu olduğu yani emekli kişinin güvencesinden yararlananlar için ise emeklinin maaşından kesilmektedir.

Alınacak muayene katkı payı tedavi için başvuru yaptığınız hastanenin devlet hastanesi, üniversite hastanesi ya da özel hastane olmasına göre farklılık gösterir. Ayrıca aktif sağlık güvenceniz varken ödeyeceğiniz sigortalı muayene ücreti le sigortanız yoksa ödeyeceğiniz tutarlar da tabi ki birbirinden farklıdır. Peki hastane muayene ücretleri 2021 yılında ne kadar ?

Hastane muayene ücreti sorgulaması nasıl yapılır ?

Tüm özel hastaneler, devlet hastaneleri, üniversite hastanelerindeki muayeneler için emekli iseniz maaşınızdan kesilen tutarları, çalışan iseniz eczanede ödeyeceğiniz tutarları e-devletten sorgulama yaparak öğrenebilirsiniz. E-devlette hastane muayene ücreti sorgulama sayfasından T.C. ve e-devlet şifrenizle giriş yaparak sorgulama yapabilirsiniz.

İlaç katılım payı 2021

Çalışandan alınan ilacın fiyatının %20’si katılım payı olarak alınırken emeklilerden %10 oranında alınır. Yeşil kartlılardan ve raporlu ilaç kullananlardan ilaç katılım payı alınmaz.

Sigortasız muayene ücreti 2021

Devlet hastanesi sigortasız muayene ücreti 2021 senesinde 50 TL civarındadır. Özel hastanelerde sigortasız muayene ücreti daha fazladır. Ortalama 150-200 TL gibi sigortasız hasta muayene ücreti istenebilir sizden.Muayene olmadan önce ilgili hastane ile iletişime geçmeniz iyi olacaktır.

Eğer sosyal güvenceniz yoksa hemen GSS’ye başvurarak az primle sigortalı olabilirsiniz. Aylık prim tutarları için hemen gss primi ne kadar oldu sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Devlet hastanesi muayene ücreti 2021

Devlet hastanelerinde hasta muayene ücreti 2021 yılında herhangi bir sağlık güvencesi olanlar için her bir muayenede 6 TL dir. Güvenceniz yoksa devlet hastanesinde muayene ücreti sigortasız olanlar için yukarıda belirtilen tutar kadar olacaktır.

Devlet hastanesi doğum ücretleri 2021

Doğum yapacak kişinin aktif sosyal güvencesi varsa doğum öncesi ve sonrası tüm tedaviler ile doğum masrafları devlet tarafından karşılanır. Ancak aktif güvence yoksa sadece doğum sonrası 1 aylık masraflar devlet tarafından karşılanır. Bunun haricindeki tüm işlemler ücrete tabi tutulur.

Devlet hastanesi röntgen ücreti 2021

Eğer güvenceniz varsa röntgen için ayrıca ücret alınmaz. Ancak güvenceniz yoksa 50 TL civarında muayene ücreti ödersiniz. Röntgen için de ayrıca ücret alınır.

Devlet hastanesi sigortasız tahlil ücretleri 2021

Eğer herhangi bir kapsamda sosyal güvenceniz yoksa girişte 50 TL gibi bir muayene ücreti alınır. Alınan bu muayene ücretine ilave olarak sonradan doktor tarafından tahlil istenmesi halinde herhangi bir ilave ücret talep edilmez. Yani ödeyeceğiniz giriş ücretinin içerisinde tahlil işlemleri de dahil olacaktır.

Devlet hastanesi yatak ücretleri ne kadar ?

Herhangi bir kapsamda aktif sigortalılık varsa devlet hastanelerinde yatış süreleri için herhangi bir ücret talep edilmez. Ancak aktif güvence yoksa ilave ücret talep edilebilir ve 2021 yılı için günlük ücreti ortalama 150-200 TL arasında değişebilmektedir.

Üniversite hastanesi muayene ücreti 2021

Üniversite hastanelerinde gerçekleştirilen her bir muayene için ödenecek Sgk muayene ücreti 7 liradır. Özel randevular yani üniversite hastanelerinde özel muayene şeklinde yapılan muayeneler ilave ücret tabiidir. 100 lira civarında başlar ve ortalama 300 TL muayene bedeli alınabilir.

Enjeksiyon ücreti 2021

Devlet hastanelerinde acil servis ya da kurulan enjeksiyon servislerinde iğne ücretsizdir. Bu işlem için ücret talep edilmez. Sosyal güvenceye de bakılmaz. Bazı istisnai durumlar dışında özel hastanelerin bir kısmı ücret talep edebilir.

Sağlık ocağı muayene ücreti 2021

Birinci basamak olarak tanımlanan aile hekimlikleri, sağlık ocakları v.s. gibi sağlık hizmet sunucularında sağlık ocağı muayene ücretleri alınmaz. Ayrıca herhangi bir sosyal güvenceniz yoksa bile buralarda ücretsiz olarak muayene olma hakkınız var ve güvence olmasa bile muayene için sağlık ocağında muayene ücreti  istenmez.

Sağlık ocağı sigortasız muayene ücreti ne kadar ?

Sigortasız sağlık ocağı muayene ücreti aktif sigorta olsa da olmasa da alınmaz.  Sağlık ocaklarında olunan muayeneler için daha sonra eczanede karşınıza ücret çıkarılmaz. Emekli iseniz maaşınızdan bu kapsamda herhangi bir kesinti yapılmaz.

Aile hekimi muayene ücreti 2021

Aile hekimliklerindeki muayeneler kişinin herhangi bir sosyal güvencesinin olup olmamasına bakılmaksızın ücretsizdir ve sigorta olmasa bile aile hekimliği muayene ücreti alınmaz. Ancak aile hekimleri tarafından yazılan reçeteler için alınacak ilaçlar şayet kişinin aktif güvencesi yoksa ücretli olacaktır.

Sağlık ocağında iğne ücreti ne kadar ?

Sağlık ocaklarında aktif sosyal güvence bulunsun ya da bulunması tüm muayene, kan tahlili, enjeksiyon yani iğne işlemleri ile yapılan tüm işlemler ücretsizdir aile hekimi ücreti alınmaz. İğne yaptırmanız durumunda sigortanız olmasa bile sağlık ocağı katkı payı alınmaz ve iğne ücretsiz olarak yapılır.

Özel hastane muayene ücretleri 2021

Özel hastane ücretleri 2021 SGK payı 15,00 TL dir. Yani hastane sizden en az 15 TL’lik kısmı almak zorundadır. Sgk özel hastane ücretleri 2021 yılında muayane olduğunuz hastaneye, doktora, branşa v.s. göre farklılık gösterebilmektedir.

Özel hastanelerde muayene katılım payı 2021yılında da önceki yıllarda olduğu gibi her hastane için aynı değildir. Özel hastaneler muayene ücretlerini kendileri belirledikleri ölçüde alabilmekte. Özel hastanelerde ortalama muayene ücreti her bir doktor için 2021 yılında 70-100 TL arasında değişmektedir. Özel hastane muayene ücreti sorgulaması online olarak yapabileceğiniz bir program yok maalesef.

Özel hastane tahlil ücretleri 2021

Çoğu hastane sigortası olanlardan muayene ücreti haricinde tahlil için ücret almıyor. Ancak bazı hastaneler muayene ücretine ilave olarak 15-20 lira gibi tahlil ücreti de alabilmekte. Bu tamamen hastaneye kalmış bir durum. Ancak sağlık güvenceniz yoksa ortalama her bir tahlil için sizden 200 lira civarında ödeme alınabileceğini hatırlatmak isteriz. Hastane ücretlerini randevu alırken ya da hastaneye giriş esnasında sormanızda yarar olacaktır. Özetle özel hastaneler için tahlil ücretlerinde belirlenen bir standart yok.

Özel hastane ameliyat fiyatları 2021

Ameliyat fiyatları operasyonun şeklinde, ameliyat olunacak doktora, sigortanızın olup olmadığına, hastanenin fiyat politikasına v.s. göre değişir. Bunun için öncelikle ilgili doktorla görüşmeniz ve yapılacak operasyonun tam olarak belirlenmesi gerekir. Daha sonra hastane bunun için size bir fiyat belirleyecektir.

Özel hastane yatak ücretleri 2021

Özelde yatarak tedavi fiyatları hastaneden hastaneye farklılık göstermekte. Ortalama ücretler ise günlük 150-200 TL’den başlamakta. 1500 TL ye kadar hatta daha fazla ücret alan hastaneler de var.

Özel hastane iğne ücreti 2021

Özel hastanelerde yapılacak enjeksiyon yani iğne işlemlerinden ücret alınıp alınmayacağı hususu hastane politikasına göre belirlenmekte. Eğer hastanenin kendi hastası iseniz ücret alınmayabilmekte. Ancak dışarıdan sadece iğne için başvuru yaptığınızda da cüzi de olsa örneğin 30-50 lira gibi özel hastane enjeksiyon ücreti talep edilebilmektedir.

Özel hastane röntgen ücreti 2021

Çoğu özel hastane bazı istisnalar hariç olmak üzere röntgen işleminden ayrı ücret talep etmekte. Yani doktor muayene ücretine ilave olarak röntgen bedeli de talep edilir. Ortalama tutarı 50 lira civarıdır.

Özel hastane ameliyat ücretleri 2021

Özel hastanelerde sigortalı ya da sigortasız olarak yapılacak operasyonlarda ücretler farklı olmaktadır. Özellikle eğer güvence yoksa özel hastanede ameliyat bir hayli külfetli olabilmektedir. Burada sigortalı ya da sigortasızlar için ameliyat ücreti belirtmek yanlış olacaktır. Yapmanız gereken doktora muayene olmak ve önerilen ameliyat ücretini hastanenin ilgili biriminden öğrenmek.

Emekli sandığı özel hastane muayene ücreti ne kadar ?

Emekli sandığı kapsamında güvencesi olan devlet memuru ile kendisinden yararlanan eş, çocuk, anne ya da baba için muayene ücretleri de yukarıdaki gibidir ve diğer sigortalılar ile bazı istisnai durumlar hariç olmak üzere fark yoktur. Ancak Kurumları özel sözleşme imzaladıysa bazı özel hastaneler hiç muayene ücreti almamakta ya da sadece bir kısmını alabilmektedir. Kurumunuz ile anlaşmalı özel hastaneleri Kurumu’nuzdan öğrenerek indirim oranları konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Özel hastane muayene ücreti sorgulama

Özel hastanelerin muayene ücretlerini sorgulamasını online olarak özel hastane muayene katılım payı sorgulama sayfasından sorgulayabilirsiniz.

Acilde muayene ücreti ne kadar 2021

Hastane acil servisten girişlerde devlet ya da özel hastane farketmeksizin kişinin sağlık güvencesinin olup olmadığına bakılmaksızın acil muayene ücreti alınmaması gerekiyor. Acil durumun son ermesi ve normal polikliniğe alındıktan sonra muayene ücreti ile ilgili tarife uygulamaya konulur.

Profesör muayene ücretleri 2021

Profesör muayene ücreti 2021 tutarları profesörün özelde, devlet hastanesinde mi yoksa kendi polikliniğinde hizmet etmesine göre farklılık gösterir. Alınacak profesör özel muayene ücreti tamamen hastane ve profesörün izlediği politikaya göre değişir. Randevu esnasında fiyatını öğrenebilirsiniz.

Yeşil kart muayene ücreti 2021

Yeşil kartlı sigortalılardan devlet hastanelerinde, aile hekimliklerinde, sağlık ocaklarında ve üniversite hastanelerinden muayene bedeli alınmaz. Ancak özelde sigortaları geçerli değildir. Tüm ücretleri cepten ödemek zorundadırlar. SGK yeşil kart sigortasından prim ödemeden yararlanabilirsiniz. Yeşil kart başvurusu için hemen  sgk yeşil kart nasıl alınır sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Özel doktor muayene ücretleri 2021

Devlet, özel ya da üniversite hastaneleri dışında kendi özel polikliniklerinde hizmet veren doktorlar için muayene ücretleri farklılık gösterir. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiş taban ücret yoktur. 2021 yılı için ortalama 150 TL’den başlamakla birlikte 1500 liraya kadar çıkabilmektedir.

İşyeri hekimi muayene ücreti 2021

6331 Sayılı Kanunla çalışan sayısı belli sayının üzerinde olan işyerlerinde işyeri hekimi çalıştırılması zorunlu hale gelmiştir. İşyerinde basit muayene işlemleri için haftanın belli günlerinde ve belirli saatlerde görev alan işyeri hekimlerine muayene işlemleri için çalışandan ücret talep edilmez.

2021 hastane muayene ücretleri v.s. konusundaki sorularınızı Yorum bölümünden sorabilirsiniz. 

Sitemize abone olarak en yeni bilgilere ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.