SGK İdari Para Cezaları 2020

0 544

SGK idari para cezaları hatalı ya da eksik yapılan birçok işlemden kaynaklı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işverenlere ya da çalışanlara uygulanabilmektedir.  Yapılan herbir hatalı işlem için uygulanan idari para cezası tutarları farklıdır.

Bu yazımızda SGK idari para cezaları güncel tutarları, idari para cezası itirazı ve erken ödeme indirimi ile idari para cezaları hakkında merak edilen tüm soruların cevabını bulabilirsiniz.

2020 sgk idari para cezaları nasıl hesaplanır ?

Her bir hatalı işlem için uygulanan idari para cezası tutarları işleme göre farklılık göstermermektedir. İdari para cezalarının uygulanış oranı 5510 Sayılı SGK Kanunu’nun 102. maddesine göre belirlenmekte. Hatanın işverenden kaynaklanması, kendiliğinden verilmesi ya da Kamu Kurumları, SGK Denetmenleri, Müfettişleri, mahkeme kararına göre kısacası neye göre uygulandığına bağlı olarak oranlar değişmekte. Aşağıda hatalı yapılan her bir işlem için güncel ceza tutarları belirtilmiştir.

İşten ayrılış bildirgesi geç verme cezası 2020

Bildiğiniz gibi işten ayrılış bildirgesinin verilme süresi işten ayrılış tarihinden sonra 10 gündür. Bu süre içerisinde işten ayrılışın verilmemesi ya da geç verilmesi durumunda;

  • Her bir sigortalı başına işten çıkış tarihindeki brüt ücretin 1/10’u tutarında işten çıkış bildirgesi geç verme cezası uygulanır.
  • Mahkeme kararı, denetmen ya da müfettiş raporuna ve ya SGK’nın re’sen yapma durumuna göre işten ayrılış bildirgesi cezası tutarı farklılık göstermez.
  • 2020 yılı için işten çıkış geç verme cezası her bir çalışan için 294,00 TL dir.

İşe giriş bildirgesi geç verme cezası 2020

Sigorta işe giriş bildirgesinin bazı istisnai durumlar haricinde en geç sigortalı çalışmaya başlama tarihinden 1 gün önce SGK’ya elektronik ortamda gönderilmesi gerekiyor. Tarım, inşaat ve balıkçılık işyerlerinde aynı gün verilebilir. Ayrıca Pazartesi işe girenler ile resmi tatil günlerinden sonraki gün işe girenler için de aynı gün verilebilir. İlk defa tescil edilen işyerlerinde ise 1 aylık süre vardır. Bu sürelere uyulmadan geç verilen işe giriş bildirgeleri için geriye dönük işe giriş cezası uygulanır.

  • Sigortalı başına brüt asgari ücret yani 2020 yılı için  2.943,00 TL tutarında işe giriş geç verme cezası uygulanır.
  • İşe giriş bildirgesinin verilmediği Kamu Kurum ya da Kuruluşlarının denetimleri, SGK denetmen ya da müfettiş denetimleri, mahkeme yazıları v.s. gibi re’sen bir işlem ile yapıldıysa bu durumda sigorta başına brüt asgari ücretin iki katı tutarında yani 2020 yılı için 5.886,00 TL tutarında geç işe giriş cezası uygulanır.

Sgk bildirge vermeme cezası 2020

Aylık prim ve hizmet belgeleri ile muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin en geç takip eden ayın 23’üne kadar elektronik ortamda verilmesi zorunludur. Uygulanacak ceza tutarı ise belgenin asıl ya da ek olmasına göre farklılık gösterir. Aşağıda ayrı başlıklar halinde verilmiştir.

Aylık prim ve hizmet belgesi ya da muhtasar ve ya prim hizmet beyannamesinin geç verildiği mahkeme yazısı, denetmen ya da müfettiş raporu gibi re’sen bir işlem ile yapıldı ise bu durumda sigortalı başına brüt asgari ücreti ücretin iki katı yani 5.886,00 TL tutarında ceza uygulanır.

Asıl bildirge cezası 2020

Geç verilen asıl bildirge için sigortalı başına brüt asgari ücretin 1/5’i yani 2020 için 588,00 TL idari para cezası uygulanır. Toplamda uygulanacak ceza tutarı brüt asgari ücretin iki katını yani 5.886,00 lirayı geçemez.

Ek bildirge cezası 2020

Ek bildirgede  sigortalı başına 1/8’i yani 368,00 TL tutarında ceza uygulanır. Aylık prim ve hizmet belgesi düzeltme işlemleri için idari para cezası uygulanmaz. Toplamda uygulanacak e bildirge geç verme cezası brüt asgari ücretin iki katını yani 5.886,00 TL’yi geçemez.

Aylık prim ve hizmet belgesi geç verilmesi cezası indirimi

Aylık prim ve hizmet belgesinin geç verilmesi durumunda uygulanacak ceza tutarları yukarıda belirtilmiştir. Bu cezaların tebliğden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda toplam tutarın 1/4’ü oranında indirim sağlanır.

İş kazası geç bildirim cezası ne kadar ?

İş kazasının kanunen belirtilen süre olan 3 iş günü içerisinde bildirilmemesi durumunda işyerindeki çalışan sayısı ve işyerinin tehlike sınıfı esas alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından idari para cezası uygulanır. Geç bildirim durumunda uygulanacak ceza tutarlarına iş kazası bildirmeme cezası başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Sgk idari para cezaları indirim 2020

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde ödenmesi halinde indirim uygulanır. İndirim oranı normal şartlarda %25’tir. Ancak bazı istisnai durumlarda daha çok indirim sağlanmaktadır.

İşe giriş bildirgesi, işyeri tescil bildirgesi ve işten ayrılış bildirgesinde idari para cezası indirimi 4/3’ünün 4/1’i kadar olabilmektedir. Bu bildirgeleri vermesi gereken süreden itibaren en geç 1 ay içerisinde kendisi veren işverenlerin tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapması halinde toplam tutarın 4/3’ünün 1/4’ü ödenr.

Sgk idari para cezası indirim dilekçesi örneği

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para cezalarında indirimden yararlanmak için dilekçe ile başvuru yapmanıza gerek yok. İndirim tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapılması durumunda otomatik olarak uygulanır.

İşe giriş bildirgesi geç verme cezası indirimi 2020

İşe giriş bildirgesinin geç verilmesinde uygulanan ceza tutarı her bir sigortalı için brüt asgari ücret kadardır.  Ancak SGK tarafından denetim ya da teftiş elemanları ya da diğer Kamu Kurumlarının denetimi sonucu işe giriş bildirgesi verilmediği tespit edildiyse ceza tutarı her bir sigortalı için brüt asgari ücretin iki katıdır.

İşveren tarafından unutulan ancak verilmesi gereken süreden itibaren elektronik ortamda en geç 1 ay içerisinde verilen bildirgeler için uygulanan idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ödenmesi durumunda 4/3’ünün 4/1’i ödenir. Yani 2020’de ceza tutarı 2.943,00 TL. Bunu 15 gün içerisinde ödemeniz halinde 552,,00 lira ödeyerek borcu kapatırsınız.

Bu indirim re’sen tespit yani denetmen, müfettiş ya da mahkemelerce tespit edilen işe giriş bidirgeleri için uygulanan işe giriş cezaları için geçerli değildir. Re’sen olanlarda 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda sadece %25 oranında indirim uygulanır.

İşten çıkış bildirgesi iptali cezası

İşçinin işten çıkış tarihinden itibaren işten ayrılış bildirgesinin iptal edilmesi ya da iptal edilerek tekrar girilmesi durumunda işten çıkış cezası uygulanmaz.

SGK idari para cezaları ödemesi nasıl yapılır ?

Ödeme yapılabilmesi için cezanın işverene tebliğ edilmiş olması ve tebliğ tarihinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sisteme girilmesi gerekmektedir. Akdi durumda sistemde borç görünmez. Ödeme işlemi;

  • Herhangi bir bankadan, SGK kart ile prim ödeme sisteminden, mobil ya da internet bankacılık kanallarından işyeri sicil numarası ile ödenir.
  • 26 haneli işyeri ssk numarası ile SGK Ödemeleri-SGK İPC ödeme menüsünden sorgulama ve ödeme yapabilirsiniz.

SGK idari para cezaları hakkındaki tüm sorularınızı yorum bölümünden sorabilirsiniz.

Sitemize abone olarak en yeni bilgilere ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.